https://www.traditionrolex.com/29

https://www.traditionrolex.com/29

 Olej maszynowy PILMAS 90 ml - SBS-SIM
Docieramy do KAŻDEGO miejsca w Polsce !
Produkty
Zobacz pełną ofertę naszych produktów

Olej maszynowy - niezbędny do optymalnego smarowania i konserwacji

Oleje maszynowe Velol(R) są olejami niskokrzepnącymi, otrzymywanymi z rafinowanych destylatów olejowych. Zawierają dodatki polepszające własności smarne, lepkościowo-temperaturowe, dodatki poprawiające odporność na pienienie oraz inhibitory korozji i utleniania.

Zastosowanie

Oleje maszynowe Velol(R) stosuje się do smarowania przelotowego i kąpielowego szybkoobrotowych elementów maszyn włókienniczych, obrabiarek i innych precyzyjnych elementów urządzeń zgodnie z instrukcją smarowania (zegary, maszyny do szycia, okucia okienne).

Właściwości fizyko-chemiczne

  • Przezroczysta ciecz o charakterystycznym zapachu oleju, w bursztynowym kolorze.
  • Olej nierozpuszczalny w wodzie. Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach węglowodorowych.
  • Gęstość ok. 870 kg/m3
  • Lepkość kinematyczna w 20°C - 20 mm2/s
  • Temperatura wrzenia pow. 300°C
  • Temperatura zapłonu pow. 120°C

Sposób użycia

Zdjąć kapturek, przyciąć koniec nakrętki do żądanej średnicy otworu, nanieść na miejsce smarowania. Opakowanie wielokrotnego użytkowania.

Opakowanie

Pojemnik z aplikatorem 90ml - 20 szt. / karton

Przechowywanie

Okres używania od daty produkcji 36 m-cy. Przechowywać z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych.

Atest

Produkt posiada atest PZH

90 ml

https://www.traditionrolex.com/29